Учителката е ядосана и изпитва децата в класа:

-Петърчо?!

-К’во?

-Ще ти кажа аз на тебе „к’во”! Дяволите ще те вземат! Стани, когато говориш с учителката! Колко е 2 и 2?

-5.

-Идиот! Няма да стане от тебе инженер! Двойка! Седни си!

-Драганчо?!

-К’во?

-Ще ти кажа аз на тебе „к’во”! Дяволите ще те вземат! Стани, когато говориш с учителката. Колко е 2 и 2?

-Ами … 3.

-Идиот! Няма да стане и от тебе инженер! Двойка! Седни си!

-Иванчо?!

-Да, госпожо?

-Колко е 2 и 2?

-4.

-Браво! Ще стане от тебе инженер!

-Госпожо?! – продължил Иванчо.

-К’во?

-Ще ти кажа аз на тебе „к’во”. Дяволите ще те вземат! Стани, когато говориш с инженер

16 | 1