Международно състезание за проститутки. Американската проститутка влиза при комисията. Питат я:

– Колко начина за правене на френска любов знаете?

– Десет.

– Много добре. Моля демонстрирайте на комисията!

Американката показала всички начини. Комисията останала много доволна. Влиза французойката. Питат я:

– Вие колко начина за правене на френска любов знаете?

– Петнайсе.

– Чудесно! Демонстрирайте.

Французойката демонстрирала всички начини на комисията. Те още по-доволни. Влиза едно мургаво Айше от Околовръстното на София.

– Вие, колко начина за правене на френска любов знаете?

– Три – изломотило Айшето.

– Хм! Скромно, но нищо. Покажете.

След 10 минути излиза Айшето и си тръгва по живо по здраво. Вътре комисията – леш. Всички изпаднали в несвяст, само един е все още в съзнание. Лежи изнемощял на земята.

– Какво стана? Какво стана – любопитстват репортерите кибици?

– Ами – промълвил членът на комисията! – Първият начин доколкото си спомням беше „Бабините очила”.

– Какво значи това?

– Ами, това значи – члена в устата, а тестисите си ги сложи зад ушите.

– А втория начин – още по-живо се заинтересували репортерите?

– Втория начин беше… „Фантомас”. Главата на члена в устата, а кожичката… тя си я нахлузи на нейната глава.

– А третия начин? А третия начин – питат репортерите вече изпададнали в еуфория.

– Третия начин – прошепнал членът на комисията – беше най-кошмарния – „Фантомас с бабини очила”.

17 | 1