Иванчо е първи клас. За първи път отива на училище. Още в първия час заявява на учителкката:

– Госпожо! Мисля че съм прекалено умен за първи клас и трябва да ме прехвърлите направо в трети клас.

– Така ли. Добре. После ще отидем при директора да проверим въпроса.

След часа отишли при директора. Така и така, учителката обяснила на директора за какво става въпрос. Директорът помислил малко и казал:

– Добре, ама трябва все пак да направим някаква проверка. Дали наистина си толкова умен Иванчо, за да те прехвърлим в трети клас. Кажи ми Иванчо колко е 3 по 3?

– 9 – отговорил Иванчо.

– Правилно! А колко е 6 по 6?

– 36.

– И това е така. Колежке Петрова, мисля че можем да преместим Иванчо в трети клас – заключил директорът.

– Добре господин директор, но нека и аз малко да изпитам Иванчо на тема логика. Кажи ми Иванчо, какви са тези неща, които кравата ги има четири а аз ги имам две?

Директорът започнал да се подхилква. Иванчо помислил малко и казал:

– Крака.

– Правилно. А какво е това, което ти го имаш в панталоните, а аз го нямам?

Шашнатият директор дори не могъл да си отвори устата, когато Иванчо извикал:

– Джобове.

– Точно така, Иванчо – казала учителката. – Можеш да вървиш в трети клас.

В този момент се обадил директорът:

– Колежке Петрова, аз мисля че можем да пратим Иванчо направо в пети клас. Защото на последните два въпроса дори аз сгреших отговорите.

10 | 1