Вървял си лъва из гората и внезапно пропаднал в ловна яма. Случайно оттам минал заека, метнал му едно въже и го извадил. Лъвът му бил много задължен и свикал всички животни на събрание. Казал им:

– От сега нататък, заека е мой приятел и каквото ви каже той, все едно аз съм го казал.

Разотишли се животните и на другия ден, както си вървял по пътеката заекът срещнал лисицата.

– Лисо, ти чу ли какво каза снощи лъва?

– Чух – казала лисицата.

– Хайде тогава един бърз секс в храстите.

Нямало как, лисицата отишла със заека в храстите.

По-късно заека срещнал мечката.

– Мецо, ти чу ли какво каза снощи лъва?

– Чух – казала мечката.

– Хайде тогава един бърз секс в храстите.

Нямало как, и мечката отишла със заека в храстите.

По-късно заекът срещнал вълка. Застанал пред него, изправил се на задни лапи и му казал:

– Гледай сега пич, много си ме гонил, обаче дойде и моя ред да те оправя. Хайде сега един бърз секс в храстите.

Отишли зад храстите и след малко се чули виковете на заека:

– Ах тииии, лъвът като вика всички животни на събрание, ти защо не ходиш?

11 | 1